نازنین ملایی: در پیست استاندارد تمرین نداشتم - برگزیده ها