میزان پاداش دلاری به کشتی‌گیران ایران در جام پادوبنی - برگزیده ها