میزان بالای ناامیدی اسرائیلی‌ها نسبت به آینده دولت اشغالگر - برگزیده ها