میرطاهر: تحریم‌ها علیه روسیه شمشیر دو لبه است - برگزیده ها