مولای من اکنون که تو را یافته‌ام، رهایت نخواهم کرد - برگزیده ها