موضوع فلسطین همچنان مورد توجه افکار ملت‌های اسلامی و منطقه هست - برگزیده ها