موسوی‌لارگانی: شورای نگهبان محافظ اسلامیت و جمهوریت نظام است - برگزیده ها