موج جدید اومیکرون مرگبارتر است/ تا دیر نشده واکسن بزنید - برگزیده ها