مهمترین استراتژی‌ وزارت آموزش‌ و پرورش «بازگشایی مدارس» و «آغاز بی‌دغدغه سال تحصیلی» در مهر ماه - برگزیده ها