«مهر و ما» بهترین‌های موسیقی ایران را اجرا کردند - برگزیده ها