مهرزاد: برای قهرمانی والیبال نشسته در جهانی بوستی به سختی تلاش می‌کنم - برگزیده ها