منصور برزگر: در هیچ زمینه‌ای المپیکی فکر نمی‌کنیم - برگزیده ها