ملی‌پوش ووشو: بدون حقوق تمرین کردیم و حتی خداحافظی هم نکردند! - برگزیده ها