ملی‌پوش فوتبال زنان: اعتماد به نفس شکست تیم‌های اروپایی را داریم - برگزیده ها