«ملاقات مرد دوزخی» همچنان امکان پذیر است - برگزیده ها