«ملاقات با جادوگر» از اکران نوروزی خط خورد/ یک کمدی حذف شد - برگزیده ها