مقابله با آسیب‌های اجتماعی اطراف تئاتر شهر/ حریم باید فاخر باشد - برگزیده ها