معاون وزیر خارجه قطر: گفت‌وگو آفت‌زدا است/ معاون وزیر خارجه ونزوئلا: نقش سازنده ایران، مهم است - برگزیده ها