مصدومیت رسول معتمدی در آستانه قهرمانی جهان/ رقابت غیرضروری در لیگ برتر - برگزیده ها