مصاف سپاهان و شاملی در هفته چهارم لیگ برتر هندبال زنان  - برگزیده ها