مصائب رکابزن ایران برای برنز آسیا/ تجهیزات قرضی به داد گنج‌خانلو رسید - برگزیده ها