مشکل سامانه جامع تجارت، کم‌کاری دستگاه‌هاست - برگزیده ها