مشخص شدن فینالیست‌های روز دوم کاراته قهرمانی جهان در امارات - برگزیده ها