مستندسازی رادیویی با شتابزدگی نمی‌شود/متمایزها ماندگار خواهند شد - برگزیده ها