مسافران خارج از کشور بابت کارت واکسن دیجیتال پول ندهند - برگزیده ها