مسابقه تجمل و بی‌حیایی مناسب شهر دارالمؤمنین گرگان نیست/ بالاترین دعا در شب نزول قرآن - برگزیده ها