مرکز جدید انتقال خون در شهریار افتتاح شد - برگزیده ها