«مرد آزاد» باز هم اول شد/ انیمیشن کودکانه، هیو جکمن را عقب زد - برگزیده ها