مذاکره با نکونام کذب است / ویسی متوجه شد تیمش خیلی بد بود - برگزیده ها