مدیر پیشین سیا: بن سلمان "خودشیفته و کینه‌توز" است - برگزیده ها