مدیرعامل تراکتور برای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری ثبت نام کرد - برگزیده ها