مدال برنز پینگ پنگ باز ایران در تور جهانی زیر 19 سال مجارستان - برگزیده ها