مداح: کیانی هوشمندانه به طلای آسیا رسید/ تکواندوی بانوان شروع قدرتمندی داشت - برگزیده ها