مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو/برنامه ویژه‌ای برای صادرات آغازشد - برگزیده ها