مخاطبانی که سالن اصلی را ترک کردند/ نوزادان مخاطب «تالار وحدت»! - برگزیده ها