مجمع تکواندو به ۳ عضو پیشنهادی برای هیئت رئیسه رای نداد! - برگزیده ها