متحدان ترامپ او را از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ بر حذر می‌دارند - برگزیده ها