ماکرون: تصمیم آمریکا هرچه باشد، نیروهای ما در عراق می‌مانند - برگزیده ها