ماجرای کمبود سرم در کشور/ کمبود ۷۸ قلم دارو - برگزیده ها