لیموچی: حضور معلولین در کشورهای اسلامی ارزشمند، اما نگاه توسعه‌ای نیست - برگزیده ها