لژیونرهای کم فروغ، زنگ خطری برای تیم ملی! - برگزیده ها