لوکاشنکو: آمریکا دنبال جنگ است؛ اروپا جنگ نمی‌خواهد - برگزیده ها