لغو اعزام ملی‌پوشان کاراته ایران به فرانسه به دلیل صادر نشدن ویزا - برگزیده ها