قیمت دلار ۶ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۹۵۵ تومان رسید - برگزیده ها