قهرمان وزنه‌برداری جهان نمی‌خواهد به سرنوشت سهراب و کیانوش دچار شود - برگزیده ها