قهرمان وزنه‌برداری جهان: شرایط خوب باشد در بازیهای قونیه رکوردشکنی می‌کنم - برگزیده ها