قهرمانی نجمه خدمتی و هانیه رستمیان در لیگ برتر تیراندازی - برگزیده ها