قلب افتخاری جشنواره سارایوو به ویم وندرس اهدا شد - برگزیده ها