قطع همکاری ساملوو با تیم ملی والیبال روسیه/ یک روس به جای مربی فنلاندی - برگزیده ها