قطر خواستار حضور فلسطینیان در مسابقات جام جهانی شد - برگزیده ها